Detta vill vi

Kommunalpolitiskt

program

2014 – 2018

Välfärden är inte till salu

 

Ett rättvist välfärdssamhälle. Öka trygghet och livskvalitet för alla.

Vänstern vill satsa på:

 • byggande av hyresrätter i kommunens olika delar.
 • trygga och tillgänglighetsanpassade bostäder för äldre, byggda såväl i tätorter som i mindre samhällen.
 • tid för ej biståndsbedömda insatser, t.ex. social samvaro och utevistelse.
 • stärkt anhörigstöd.
 • förbättrad kollektivtrafik i hela kommunen.
 • kommunala förskolor för att möta behovet och ge en god omsorg i små grupper.
 • arbete utifrån Agenda 50, rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
 • arbete utifrån barnkonventionen, barnens rätt i samhället.
 • ett äldreboende i Södra Möckleby inom en 10-års period.
 • fiberkabel till alla hushåll.

 

Kultur för alla åldrar. Alla ska ges möjlighet att delta i kulturlivet.

Vänstern vill jobba för att:

 • starta ett barnkulturcentrum på en av kommunens förskolor.
 • utveckla kulturskolan för barn och ungdomar och erbjuda fler uttrycksformer.
 • de äldre ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro med kulturell stimulans i gemenskap med andra.
 • skapa ett Kulturhus i Färjestaden med bibliotek, teater, konsertsal och utställningshall mm.
 • stödja föreningslivet.
 • anlägga en konstgräsplan i Mörbylånga.

 

Ett jämställt och jämlikt Mörbylånga. Vänsterpartiet har ett feministiskt perspektiv på tillvaron. Vi arbetar aktivt mot all form av diskriminering.

Vänstern kämpar för att:

 • synliggöra jämställdhetsperspektivet genom att anställa genuspedagoger.
 • jämställa lönestrukturen.
 • införa rätten till heltid.
 • stödja Kvinnojouren och Tjejjouren.
 • utveckla mottagandet av nyanlända.

 

Mer förnybar energi. Skapa ett fossilbränslefritt och energieffektivt samhälle.

Vänstern kommer att:

 • satsa på lågenergihus med miljövänliga material
 • förse offentliga byggnader med solceller.
 • påskynda utbyggnaden av vatten och avlopp i hela kommunen.
 • utveckla alternativa energiformer, såsom exempelvis biogas.
 • upphandla biogasbilar eller elbilar för kommunens behov.
 • placera laddningsstolpar för elbilar på strategiska platser.
 • ordna biogasmackar på flera ställen i kommunen.

 

Fördjupad demokrati. Öka medborgarinflytandet.

Vänstern tycker att:

 • kommunfullmäktiges möten ska direktsändas i Webb-TV.
 • kommunfullmäktiges möten ska hållas i olika kommundelar.
 • alla ska ha tillgång till Internet.
 • medborgardialoger ska utvecklas.

Vänsterpartiet i mörbylånga

 

Vänsterpartiet i Mörbylånga kommun
www.morbylanga.vansterpartiet.se
Kontaktperson:
Elisabeth Cima Kvarneke 0739 0733 59
[email protected]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *