Nyheter

Friskolor – ett ideologiskt experiment

Häromveckan samlades eliten inom internationell forskning kring fria skolval och marknadsprinciper i skolan på Kungl Vetenskapsakademin i Stockholm. Det svenska skolsystemet är idag världsunikt med sitt konkurrenstänkande, stora valfrihet och vinstdrivande friskolor. Forskarna från bl a England och USA varnar för konsekvenserna av vårt nuvarande skolsystem och uppmanar beslutsfattare att komma ur den svenska bubblan och se till vetenskapliga resultat. Den hastigt genomförda friskolereformen från 1990-talet verkar inte ha lett till bättre skolresultat eller några generella fördelar för samhället som tanken var, utan snarare tvärtom till ett mer segregerat och ojämlikt samhälle, enligt forskarna. Idag är ung 1/5 av grundskolorna...

Motion om byggande av bostäder för äldre i kommunens mindre samhällen.

I Mörbylånga kommuns nyligen antagna ”Äldrepolitiska program” sägs bl a att ”Reell valfrihet förutsätter även att det finns möjlighet till val av olika boendeformer. Det är kommunens ambition att medverka till att öka möjligheterna till val av lämplig boendeform för äldre.” ”Det är viktigt att stimulera till ett självständigt liv och för det behövs boendeformer som både tillgodoser den enskildes behov av integritet och av trygghet. Det är angeläget att det finns möjlighet till egna val av både former för boende och geografisk plats för boende.” Många äldre har idag svårigheter att klara av sitt boende i ett hus som...

Motion om möjligheterna för Mörbylånga kommun att använda sig av energieffektiv teknik vid nybyggnation eller renovering, och bygga så kallade Passivhus eller Lågenergihus.

Sedan slutet av 90-talet har man byggt cirka 10 000 bostäder enligt denna teknik i Tyskland. Den används för övrigt också i England och Danmark. Följande utdrag är hämtat från Forum för Energieffektiva byggnaders hemsida, september 2007: Idag finns 108 passivhus byggda i Sverige, 12 stycken i Kungsbacka/Frillesås, 20 stycken i Lindås, 35 stycken i Landskrona samt 40 lägenheter i Värnamo. Sveriges första passivhus-enfamiljsvilla är nu också inflyttad och klar. Och antalet passivhuslägenheter kommer inom de närmaste åren att snabbt bli fler. Vargbroskolan i Storfors håller på att uppföras i samma teknik. Forum ATON Teknikkonsult AB IVL Svenska miljöinstitutet AB...

Välkommen till Vänsterpartiet i Mörbylånga

Vänsterpartiet i Mörbylånga behövs och vi behöver dig och andra som vill engagera sig för en bättre kommun, ett bättre landsting och land – ja för en bättre värld helt enkelt. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller aktivera dig eller bara stödja oss genom att bli medlem i Vänsterpartiet. Elisabeth Cima Kvarneke, ordförande, sitter i kommunfullmäktige, socialnämnden och kommunstyrelsen, e-post: [email protected] Anders Wassbäck, sekreterare, e-post: [email protected] HUR VILL DU ATT FRAMTIDENS VÄLFÄRD SKA SE UT? Lämna din synpunkt genom att göra ett inlägg här på sidan. Tack för din hjälp i vårt arbete att göra Mörbylånga kommun...