Vänsterpartiet Mörbylånga

Vår jordbrukspolitik 14 oktober

fredag 14 oktober 16.00-17.00 finns vi vid .ICA och Lantmännen i Mörbylånga. Vi delar ut material om vår jordbrukspolitik. Kom gärna och prata med oss där.

Eller du som sympatiserar med oss kanske vill hjälpa till att bjuda på godis eller dela ut flyers.

Läs om vår politik om jordbruk och mat här http://www.vansterpartiet.se/politik/jordbruk-och-mat

Höstens mötesdatum

Sympatisörer och medlemmar hälsas välkommen till höstens möten

Onsdag 5 oktober hos Elisabeth.

Onsdag 9 november hos Ylva H (platsen är prel).

Lördag 10 december med julfest hos Elisabeth.

Vi har ingen egen lokal så våra möten turas vi om att ha hemma hos varandra. Du som vill komma och som behöver adresser hör av dig till vår ordförande på [email protected]

Välkommen till möte onsdag 7 september

Medlemmar och sympatisörer…

…välkommen till höstterminens första möte i Vänsterpartiet Mörbylånga onsdag 7 september 18.00. Hemma hos Karin och Erik i Hagby på östra sidan. Ring eller mejla till mig om du inte vet var vi bor; 070-538 55 19 eller [email protected]

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande/sekreterare
  2. Dagordningen
  3. Genomgång av föregående protokoll
  4. Flygbladsutdelning utanför ICA och Lantmännen i Mörbylånga. 7 oktober?
  5. Ärenden till nästa fullmäktigemöte
  6. Hur ska vi arbeta med kommunens budget?
  7. Höstens mötesdatum
  8. Övriga frågor

Karin Olsson

Ordförande

Äntligen

10-vänstermiljarder får välfärden att växa

10_vänstermiljarder

Högern vill lösa arbetslösheten genom att sänka lönerna för de som redan har låg lön. Vi i vänstern vill istället investera i vår gemensamma välfärd.

I budgetförhandlingarna mrf regeringen har Vänsterpartiet drivit igenom en storsatsning på flera anställda i välfärden. Sveriges kommuner och landsting kommer att få dela på 10 miljarder extra.

Tack vare dessa vänstermiljarder kommer kommuner och landsting att anställa omkring 25 000 fler i välfärden nästa år. Lika många kan lämna arbetslösheten bakom sig.

Idag har vi den absurda situationen att samtidigt som en massa viktiga arbetsuppgifter i vården och omsorgen inte utförs, så saknar en massa människor arbete. Det är orimlig. Alla tjänar på att välfärden fungerar och att fler får jobb.

När Vänsterpartiet är med och bestämmer får fler chansen.

Våra unga ges möjlighet till en tryggare uppväxt och äldres dagar kan göras ljusare.

Läs mer på vänsterpartiets hemsida vansterpartiet.se

Brist på hyresrätter lika allvarligt som vattenbrist!

– Det tog fyrtio år för de styrande politikerna i Mörbylånga att förstå att det hade varit en bra idé att dra en vattenledning i Ölandsbron. Kommer det att ta lika lång tid för dagens styrande allians att inse att det behöver byggas hyresrätter? sade Vänsterpartiet Mörbylångas nyvalda ordförande Karin Olsson, på föreningens årsmöte.

– Kommunen vill växa till 16 000 invånare 2025, men om det ska vara möjligt måste det byggas nya hyresrätter. Genom åren har Vänsterpartiet fått igenom flera motioner om bostadsfrågor, men just när det kommer till frågan om hyresrätt stöter vi på patrull. De styrande partierna verkar inte vilja förstå att för att yngre människor och människor som just kommit till vårt land är en hyresrätt nästan alltid det enda alternativet.

Årsmötet hölls i Vindöga, Mörbylånga hamn. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och diskussionen om bostadspolitiken i Mörbylånga kommun avtackades också Anders Wassbäck, som under våren flyttar ”hem” till Blekinge. Anders har det senaste året varit föreningens ordförande och sedan valet 2010 ledamot av kommunfullmäktige.

I den nyvalda styrelsen ingår Karin Olsson, Sten-Olof Söderlund, Ylva Hammarstedt,
Anders Kalin, May-Anita Brevik och Elisabeth Cima Kvarneke.


Kontakt: Karin Olsson, Hagby, [email protected], 070–538 55 19
Vänsterpartiet i Mörbylånga

Vänsterpartiet Mörbylånga

 

morbylanga.vansterpartiet.se

Nu räcker det! Nu får det vara nog med denna XENOFOBI*!

Nu har V fått nog med vilseledande information från xenofobiska individer.

Enligt ett utskick till svenska hems brevlådor riskerar vi att nödgas ta emot 500 000 flyktingar innan året är slut!!
Nu behöver vi tänka efter lite. Fram till och med oktober 2015 hade 112 264 personer sökt asyl – här inkluderas kvinnor, män, barn och ensamkommande barn.

För att komma upp i den siffra utskicket påstår tar vi räkneexemplet: 500 000 – 112 264 (antalet asylsökande totalt fram till nov. 2015)
Vi får resultatet 387 736.
Om vi ska nå upp till 500 000 flyktingar fram till årsskiftet ska det alltså komma ytterligare 193 868 personer i november och lika många i december.

Känns de siffrorna troliga???
Knappast!
I oktober kom 39 181 personer!

I genomsnitt har 11 226 personer sökt asyl i Sverige per månad de 10 första månaderna.
Hur vi än vänder och vrider på siffrorna har vi klara svårigheter att komma upp i propagandans 500 000. Den korrekta siffran, (utifrån dagens inflöde), borde det vid årets slut hamna på ca 192 265 (ytterligare ca 40 000 i november och lika många i december).

Om alla tog sig en stund och tänkte efter lite i termerna Rimlighet & Sannolikhet skulle rädslan inte få ett så starkt fäste.
500 000 invandrare vid årsskiftet är INTE RIMLIGT!!

För den intresserade finns det massor att läsa om om in- och utvandring till och från Sverige på nätet.
Förslagsvis gör man det bäst via Migrationsverkets hemsida.

* xenofobi är enligt Nationalencyklopedin år1996:
intensiv, irrationell rädsla för främlingar vilket kan leda till etniska fördomar och invandrarfientlighet.