Vänsterpartiet Mörbylånga

Motion om möjligheterna för Mörbylånga kommun att använda sig av energieffektiv teknik vid nybyggnation eller renovering, och bygga så kallade Passivhus eller Lågenergihus.

Sedan slutet av 90-talet har man byggt cirka 10 000 bostäder enligt denna teknik i Tyskland. Den används för övrigt också i England och Danmark.

Följande utdrag är hämtat från Forum för Energieffektiva byggnaders hemsida, september 2007:

Idag finns 108 passivhus byggda i Sverige, 12 stycken i Kungsbacka/Frillesås, 20 stycken i Lindås, 35 stycken i Landskrona samt 40 lägenheter i Värnamo. Sveriges första passivhus-enfamiljsvilla är nu också inflyttad och klar. Och antalet passivhuslägenheter kommer inom de närmaste åren att snabbt bli fler.

Vargbroskolan i Storfors håller på att uppföras i samma teknik.

Forum

ATON Teknikkonsult AB

IVL Svenska miljöinstitutet AB

Lunds Tekniska Högskola

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Syftet med konceptet passivhus är att det inte behövs någon tillförd energi alls, förutom mindre än 10 W mer kvadratmeter vid stark kyla, till skillnad mot cirka 50 W per kvadratmeter vid konventionell byggnation. Lokalerna värms upp passivt genom att ta tillvara human och animal värme, värme från elektriska apparater och solstrålar. Husen blir på detta sätt nästan självuppvärmda.

Vi som bor på Öland, med sol och vind i ryggen, borde visa oss på styva linan och gå i bräschen för miljösmart byggande. 10 W per kvadratmeter borde klaras med just sol eller vind. Husen blir därmed helt självförsörjande och miljön mår väl.

Jag föreslår därför kommunfullmäktige besluta

att utreda möjligheterna för Mörbylånga kommun, att ingå i byggprojekt tillsammans med Forum för Energieffektiva byggnader, med avsikt att framledes bygga Passivhus eller Lågenergihus i kommunen,

att om ovanstående att-sats visar sig omöjlig, ändå välja klimateffektivt kommunalt byggande, typ Passivhus eller Lågenergihus.

Elisabeth Cima Kvarneke Vänsterpartiet

Välkommen till Vänsterpartiet i Mörbylånga

Vänsterpartiet i Mörbylånga behövs och vi behöver dig och andra som vill engagera sig för en bättre kommun, ett bättre landsting och land – ja för en bättre värld helt enkelt. Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller aktivera dig eller bara stödja oss genom att bli medlem i Vänsterpartiet.

Elisabeth Cima Kvarneke, ordförande, sitter i kommunfullmäktige, socialnämnden och kommunstyrelsen, e-post: [email protected]

Anders Wassbäck, sekreterare, e-post: [email protected]

HUR VILL DU ATT FRAMTIDENS VÄLFÄRD SKA SE UT?
Lämna din synpunkt genom att göra ett inlägg här på sidan. Tack för din hjälp i vårt arbete att göra Mörbylånga kommun till en bättre kommun!