Måndag 25 april 18.00.

Hej

Jag vill hälsa alla välkomna till föreningsmöte i (V) Mörbylånga

Måndag 25 april 18.00. Tema för kvällen Värdlandsavtalet och Elisabeth Cima Kvarneke har förberett en inledning om detta.

Det handlar alltså om det samförståndsavtal om värdlandsstöd som undertecknades mellan Sverige och Nato den 4 september 2014. Innan avtalet träder i kraft ska det beslutas i riksdagen i april 2016

Vi håller till hemma hos mig, Karin Olsson, i Hagby 132 (Norra Möckleby). Vi bor i ett ljus-grögrönt hus mitt på bygatan. På tomten finns en skylt där det står ”Bokköket”.

För er som jag inte har hunnit träffa vill jag, som nyvald ordförande, kort presentera mig. Detta är andra gången som jag är med i vår partiförening. Jag och min sambo Erik, som också är medlem i partiet, ägde och drev Stora Frögården i Stora Frö 2003-2009. Sedan dess har vi bott en sväng i Halmstad och i Huddinge.

Förslag till dagordning:

Val av ordförande/sekreterare
Dagordningen
Presentation
Tema Värdlandsavtalet
Ärenden till nästa fullmäktigemöte
Övriga frågor

Jag fixar med fika.

Den som vill kan redan nu skriva upp våra nästkommande möten:

Måndag 23 maj 18.00 hos Elisabeth i Skogsby. Tema Vattnet på Öland.

Söndag 19 juni 15.00 hos Ylva Hammarstedt i Mörbylånga. Sommaravslutningsfest.

Mycket välkomna!

Många hälsningar

Karin Olsson