Kontakt

[email protected]

Partiföreningens styrelse – nås genom e-postadressen ovan
Karin Olsson, ordförande, 070-538 55 19
Maja Breife, sekreterare
Ylva Hammarstedt, kassör
Anders Wassbäck
Josef Bjerling
Åke Hagström
Hanna Serpan