Världsarvsskolan – en profilerad Skansenskola

När Skansenskolan i en nära framtid ska renoveras och bli ännu mer attraktiv kan det vara tillfälle att profilera skolan. Vänsterpartiets ambition är att ge Skansenskolan en världsarvsprofil. Det kan innebära:

  • att man inriktar undervisningen mot mer natur- och kulturinnehåll,
  • att man tar tillvara på de förutsättningar som världsarvet ”Södra Ölands odlingslandskap” erbjuder,
  • att miljöaspekter vävs in i alla ämnen.

Skolan behöver inte skapa nya tim- och kursplaner. Varje ämne ska spegla världsarvet genom befintliga mål i kursplaner och innehållet ska hämta inspiration från vår natur och kultur. De olika ämnena ger ett helhetsperspektiv vilket skapar intresse för lärande och höjer motivationen.

Alunskolan, som kallar sig – skolan mitt i världsarvet, har tänkt i dessa banor och formulerar sig på sin webbplats på följande sätt:

”Vi har en vacker natur runt hörnet och tillgång till flera delar av vårt världsarv på gångavstånd. Vi nyttjar vår närmiljö även i undervisningen när vi till exempel besöker alvarets blommande orkidéer på våren eller håvar vid Kalmarsunds strand.”

Den pedagogiska grundsynen bör vara att fokusera på ett lärande genom att göra och att eleverna tar stort ansvar för sitt lärande. Eleverna tilldelas eller hittar på egna uppdrag inom världsarvet som har anknytning till hantverk, konst och kultur samt natur och miljö. Arbetsformerna ska kunna bejaka så många uttrycksformer som möjligt samt bidra till samarbete och vi-känsla.

Profiltid kan läggas ut som halv- eller heldagar och ge möjlighet till att lämna skolan för olika slags studiebesök. Flera ämnen och olika kursplanemål kan bidra med tid och innehåll för en sådan halv- eller heldag. Enligt skollagen ges rektor rätt att lägga ut 600 timmar i grundskolan för skolans val. Vid skolans val får antalet timmar i timplanen per stadium för ett ämne eller en ämnesgrupp minskas med högst 20%. Det är däremot inte tillåtet att minska antalet timmar för svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Skolans huvudman har möjlighet att utöka undervisningstiden.

Vi överlämnar till huvudmannen och professionen att utforma genomförandet.

Insändare publicerad i Ölandsbladet 15 maj 2021, skriven av vår gruppledare Anders Wassbäck