Välkommen till medlemsmöte med Vänsterpartiet Mörbylånga

Tema: Detaljplan för Färjestaden med Ylva Hammarstedt

Onsdag 10 februari 18.00

Digitalt i programmet Google Meet. Klicka på denna länk straxt innan starttiden https://meet.google.com/bpk-bobq-ink?authuser=1

Allt du behöver ha är en dator, padda eller smartphone med internetuppkoppling och ljud. Kamera är inte nödvändigt men trevligt förstås att kunna se alla.

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande och sekreterare
  2. Kvällens tema med vår medlem Ylva Hammarstedt som är planarkitekt i Mörbylånga kommun och arbetar med detaljplanen för Färjestaden
  3. Val av 3 ombud och 1-2 ersättare till distriktets årskonferensen som även den är digital 13 mars 9.00-13.00. Vill du vara ombud?
  4. Eventuella nomineringar till distriktsuppdrag; distriktsstyrelse, distriktsordförande och valberedningen m fl.
  5. Ska vi göra något på 8:e mars?
  6. Övriga frågor
  7. Nästa medlemsmöte är årsmötet

Torsdag 18 mars 18.00 digitalt i Google Meet (länk kommer på mail i förväg)

Då ska vi prata om kommande verksamhet och om vilka personer som framöver vill jobba i ledningen för vår partiförening. Vill du vara en av dessa?

Vi ska också prata om tema för våra möten i höst; både egna och kanske sådana som är öppna för allmänheten. Har du något förslag?