Om vårt årsmöte söndag 8 mars 2020

Vi avhandlade de sedvanliga årsmötespunkterna.

Vi avtackade även Elisabeth Cima Kvarneke som lämnar sin uppdrag i kommunpolitiken av personliga skäl.

Till ny styrelse för partiföreningen valdes Karin Olsson, som ordförande, Anders Wassbäck, Josef Bjelin och Ylva Hammarstedt. Kontaktuppgifter finns här

Efter årsmötespunkterna berättade Josef Bjerlin om boken Socialistiska manifestet av Bhaskar Sunkara