Ny i kommunstyrelsen

Det blir Josef Bjerlin som efterträder Elisabeth Cima Kvarneke på den ersättarplats som vårt parti har.

– För mig, som alltid försöker att sträva efter ett helhetstänk och samtidigt tycker det är mycket intressant med frågor kring hur kommunen styrs, hur förhållandet mellan politik och tjänsteperson ser ut och inte minst, ren personalpolitik är det väldigt roligt och inspirerande att nu få platsen som ersättare i kommunstyrelsen, säger Josef.

Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och samordna kommunens verksamhet, och Josef förtsätter…

– Jag hoppas och tror att min kunskap och mitt engagemang i just dessa frågor ska bidra till en bättre kommun med ansvarstagande personalpolitik samtidigt som verksamheterna tydligare arbetar för det kommunen är till för.