Skapande verksamhet inom LSS

Vi lämnade en motion till fullmäktige om att vi vill att det ska öppnas en daglig verksamhet inom LSS med skapande uttrycksformer.

Nu har vi fått svar på den där kommunledningen förklarar att det redan finns en kulturarbetare anställd i kommunen som har till uppgift att arbeta med skapande verksamhet för kommunens alla verksamheter. I motionen ville vi ju lite mer än så och Elisabeth Cima Kvarneke, som är vår gruppledare i fullmäktige fick med ytterligare en skrivning i svaret som lyder ”Kreativ verksamhet bör användas inom LSS enligt förvaltningens överväganden”. Alltid roligt när vi lyckas dra politiken lite mer åt det håll vi önskar.