Titta på fullmäktige 2019

Liksom förra mandatperioden har vi nu efter höstens val 2 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige; Elisabeth Cima Kvarneke och Anders Wassbäck.

Dem – och alla andra i fullmäktige – kan du se och höra via webben under fullmäktiges möten.  Det kan du göra här

Under 2019 är det dessa datum…

28 januari
25 februari
25 mars
29 april
27 maj
17 juni
26 augusti
23 september
21 oktober
25 november
16 december