Idrottsskolor för alla barn

Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet i Mörbylånga, föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen inför en idrottsskola för barn mellan 6 och 12 år i samarbete med det lokala föreningslivet. 

I Almedalen presenterade Jonas Sjöstedt Vänsterpartiets förslag att runt om i hela Sverige starta idrottsskolor för barn mellan 6 och 12 år. Alla barn ska få möjlighet att prova på olika sporter för att hitta den som passar just dem. Idag idrottar rika barn mer. Vänsterpartiet vill att alla ska få chansen utan att styras av thockleken på föräldrarnas plånbok.

Vänsterpartiet vill införa en avgiftsfri idrottsskola för alla 6–12-åringar. Idrottsskolan ska kunna vara ett samarrangemang mellan olika ideella föreningar och pågå under minst en termin. Barn mellan 6 och 12 år får möjlighet att prova på olika sporter utan press att specialisera sig för tidigt. Därefter kan barnen välja att stanna kvar i idrottsskolans regi eller gå med i föreningarnas övriga verksamhet. Denna satsning gör det också möjligt för respektive idrottsförening att värva deltagande barn och ungdom till sin idrott.

Läs hela motionen genom att klicka här