Vi vill ha mer passivitet

Läs om ETCs hyreshus i trä https://www.etc.se/ledare/tillsammans-ska-vi-bygga-hyreshus

Elisabeth Cima Kvarneke, Vänsterpartiet i Mörbylånga, föreslår i en motion till kommunfullmäktige att det kommunala bostadsbolaget ska få i uppdrag att bygga och driva ett klimatsmart flerbostadshus med hyresrätter – ett så kallat passivhus.

– I dessa dagar när isvindarna drar fram över Öland tickar värmeräkningarna fort. Om vi i kommunen hade haft fler passivhus skulle kostnaderna för uppvärmning inte bli lika stora, säger Elisabeth. De kräver knappt någon extern uppvärmning alls och gör av med ytterst lite energi. För att värmen ska hållas kvar i trähusen förses väggarna med tjock isolering och har väldigt täta fönster och dörröppningar.
– Trähus är också klimatmart på andra sätt. Att bygga med trä betyder att koldioxid binds i husen istället för att bidra till växthuseffekten. När man bygger passivhus används nästan ingen betong, cement eller stål alls, det gör också att utsläppen minskar, fortsätter Elisabeth.
– Det är inte första gången Vänsterpartiet motionerar om att bygga mer klimatsmart i kommunen. Vi föreslog det redan 2007 och 2008 motionerade vi om att husen i Mörbylånga hamn skulle bli miljösmarta. Men tyvärr har ju inget blivit byggt i hamnen än.
Kontakt:
Elisabeth Cima Kvarneke, [email protected], 073–907 33 59
Karin Olsson, Hagby, [email protected], 070–538 55 19

Kommentera