Vår kommunlista klara

Anders Wassbäck, Segerstad, Agneta Sandvik, Törnbotten och Elisabeth Cima Kvarneke, Ölands Skogsby är de tre namn som toppar Vänsterpartiets lista till kommunfullmäktigevalet.

Vi höll årsmöte 18 februari och fastställde sin lista till kommunfullmäktige. Listan präglas av både kontinuitet och förnyelse.

– Också mindre partier kan göra stor skillnad. Jag tror att inget annat parti i vår storlek har lagt och fått igenom lika många motioner under de senaste mandatperioderna i Mörbylånga som Vänsterpartiet, säger partiföreningens ordförande Karin Olsson som själv står på femte plats.

– Vi har fått motioner bifallna om bland annat rätt till heltid, kultursatsningar för äldre, en kommunal kulturskola, satsning på biogas i Mörbylånga. Och vissa förslag har majoriteten röstat ner för att sedan återkomma med dem somxx egna förslag, det gäller bland annat kommunens servicecenter som vi motionerade om under namnet medborgarkontor.
– Att rösta på ett lite mindre parti är alltså inte bortkastat, tvärtom, våra ledamöter tvingas vara mycket mer aktiva än många ledamöter i de stora partierna som ofta är ganska toppstyrda, säger Karin. Att vartannt namn på listan är kvinna är självklart för oss sedan länge, också där gick vi före de andra partierna, även om inte alla av de andra kommit ikapp.
Årsmötet hölls på Café Söderbönor i Mörbylånga.
Listan fastställdes enligt nedan:
1.  Elisabeth Cima Kvarneke, Ölands Skogsby
2. Anders Wassbäck, Segerstad
3. Agneta Sandvik, Törnbotten
4. Pontus Björk, Ullevi
5. Karin Olsson, Hagby
6. Erik Cardfelt, Hagby
7. Sonia Lindell, Mörbylånga
8. Josef Bjerlin, Mörbylånga
9. Rita Backman Wassbäck, Segerstad
10. Sten-Olof Söderlund, Nedra Ålebäck
Kontakt: Karin Olsson, Hagby, [email protected], 070–538 55 19

Kommentera