Ny motion om att stödja äldres banktjänster, digitalt i hemmet.

 

På kommunfullmäktige 30 januari 2018 la vi en ny motion till fullmäktige om att stödja äldres banktjänster. Läs den i sin helhet här:

Nu när Ölands Bank stänger 2 kontor, i Mörbylånga och Löttorp, kommer många äldre att drabbas. De flesta av bankens kunder sköter sina bankärenden digitalt, men många äldre har varken utrustning, kompetens eller förmåga att hänga med i utvecklingen.

Linnéuniversitetets forskningsprojekt ”Ung teknik, äldres vardag” visar att var femte person över 65 år i Sverige helt saknar apparater med internet och därmed missar att dra nytta av viktiga samhällsfunktioner. Man hamnar i ett digitalt utanförskap.

Vi tror att kommunen skulle kunna hjälpa till att överbrygga det motstånd som finns mot den digitala utvecklingen och skapa förutsättningar för bättre delaktighet.

Ölands Bank vill vara nära sina kunder men tvingas av ekonomiska skäl att lägga ner två av sina mest glesbygdsnära kontor.

Ledarsidan i Ölandsbladet skriver den 18 januari 2018 att:

”Det är billigare att låta bankens personal åka direkt hem till köksbordet hos dem i Grankullavik och Enetri som behöver hjälp med sina bankärenden, än att hålla bankkontor öppna.”

En annan lösning kan bli att någon i den kommunala organisationen, t ex en ”fixartjänst”, åker hem till de äldre och vid deras köksbord hjälper till med bankärendena digitalt, med hjälp av mobilt bredband.

Vi har ju redan en fixartjänst som kan hjälpa äldre med enstaka sysslor i hemmet, för att bland annat förhindra fallskador. Den äldre kan alternativt få biståndsbeslut enligt SoL (Socialtjänstlagen) 4 kap 1§ om ledsagarservice till bank. Enligt samma paragraf kan den äldre få beslut om hjälp i hemmet med digitala bankärenden.

 

Vänsterpartiet yrkar

att äldreomsorgen ges möjlighet att bevilja denna service

Kommentera