Möte 22 november om bl a våra kandidater till fullmäktige

OBS OBS OBS – Ändrat datum för nästa föreningsmöte med Vänsterpartiet Mörbylånga

Vi flyttar mötet för medlemmar och sympatisörer en dag därför att torsdag 23 november bjuder Vänsterparteit Borgholm in till ett intressant möte om byggnation av massiva trähus. Då kan de som vill åka dit. Se info https://www.facebook.com/events/1998044850440509/

Vårt möte blir istället:

onsdag 22 november 2017 klockan 18.00

Plats: hemma hos Sten-Olof Söderlund, Nedra Ålebäck 401 Z. I Gårdby (norr om kyrkan) tar man av neråt sjön vid skylt där det står Nedra Ålebäck. Åk ett par kilometer till en korsning där man tar vänster mot badplats. Efter ca 2 kilometer är man framme vid huset som ligger på vänster sida av vägen. Ljusgrått hus och vitt garage. Sten-Olofs tel nummer är 070-691 61 45.

Notera även att vi på detta möte kommer diskutera vilka av oss som vill kandidera till fullmäktige i valet 2018.

Förslag till dagordning 23 november:

 1. Val av ordförande/sekreterare
 2. Dagordningen
 3. Genomgång av föregående protokoll
 4. Vårt årsmöte 2018
 5. Vårt förslag till fullmäktigelista samt andra platser vi kan tänka få efter valet.Vår fullmäktigelista fattar vi beslut om på årsmötet
 1. Ärenden till nästa fullmäktige
 2. Distriktsinformation
 3. Rapporter från möten och liknande
 4. a) Karin och Erik från valkonferensen
 5. b) Arbetet med ny politisk organisation
 6. c) Flera rapporter…?
 7. Eventuell information från partiet centralt
 8. a) Träff med Vänsterpartiets kommunala gruppledare onsdag 17 januari
 9. Veteran till kongressen
 10. Övriga frågor
 11. Kommande mötesdatum

 

Kommentera