Nyheter

Medlemmar och sympatisörer välkomna

Extrainsatt möte när vi får besök från distriktet för att prata om valet 2018 mm

Torsdag 9 november 2017 klockan 18.00

Plats: Hemma hos Elisabet Cima Kvarneke, Torsgatan 12 i Skogby. Tel ifall du inte hittar dit 073-907 33 59.

Förslag till dagordning 9 november:

  1. Val av ordförande/sekreterare
  2. Dagordningen
  3. Genomgång av föregående protokoll
  4. Ärenden till nästa fullmäktige
  5. Information från och diskussion med distriktsrepresentanterna
  6. Övriga frågor
  7. Kommande mötesdatum

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.