Medlemmar och sympatisörer välkomna

Extrainsatt möte när vi får besök från distriktet för att prata om valet 2018 mm

Torsdag 9 november 2017 klockan 18.00

Plats: Hemma hos Elisabet Cima Kvarneke, Torsgatan 12 i Skogby. Tel ifall du inte hittar dit 073-907 33 59.

Förslag till dagordning 9 november:

  1. Val av ordförande/sekreterare
  2. Dagordningen
  3. Genomgång av föregående protokoll
  4. Ärenden till nästa fullmäktige
  5. Information från och diskussion med distriktsrepresentanterna
  6. Övriga frågor
  7. Kommande mötesdatum

Kommentera