Månadsarkiv: november 2015

Nu räcker det! Nu får det vara nog med denna XENOFOBI*!

Nu har V fått nog med vilseledande information från xenofobiska individer.

Enligt ett utskick till svenska hems brevlådor riskerar vi att nödgas ta emot 500 000 flyktingar innan året är slut!!
Nu behöver vi tänka efter lite. Fram till och med oktober 2015 hade 112 264 personer sökt asyl – här inkluderas kvinnor, män, barn och ensamkommande barn.

För att komma upp i den siffra utskicket påstår tar vi räkneexemplet: 500 000 – 112 264 (antalet asylsökande totalt fram till nov. 2015)
Vi får resultatet 387 736.
Om vi ska nå upp till 500 000 flyktingar fram till årsskiftet ska det alltså komma ytterligare 193 868 personer i november och lika många i december.

Känns de siffrorna troliga???
Knappast!
I oktober kom 39 181 personer!

I genomsnitt har 11 226 personer sökt asyl i Sverige per månad de 10 första månaderna.
Hur vi än vänder och vrider på siffrorna har vi klara svårigheter att komma upp i propagandans 500 000. Den korrekta siffran, (utifrån dagens inflöde), borde det vid årets slut hamna på ca 192 265 (ytterligare ca 40 000 i november och lika många i december).

Om alla tog sig en stund och tänkte efter lite i termerna Rimlighet & Sannolikhet skulle rädslan inte få ett så starkt fäste.
500 000 invandrare vid årsskiftet är INTE RIMLIGT!!

För den intresserade finns det massor att läsa om om in- och utvandring till och från Sverige på nätet.
Förslagsvis gör man det bäst via Migrationsverkets hemsida.

* xenofobi är enligt Nationalencyklopedin år1996:
intensiv, irrationell rädsla för främlingar vilket kan leda till etniska fördomar och invandrarfientlighet.