Hans Rosling och V har en del gemensamt…

Hans Rosling är en sann pedagog – sådana behöver vi fler av i den karga politiska världen. På ett par dygn lyckas han få fram samma budskap som V motionerade om 2014-10-24 Läs motionen här >>

och se Hans Roslings inlägg om flyktingarnas val av transportmedel här >>.

Och så ett par bilder från Homs i Syrien som visar varför det kan vara svårt att hjälpa på plats, som SD tycker vi ska göra! Det kan bli svårt!!!
Så låt oss hjälpa till och ta emot så många vi kan. Värden utanför våra gränser är inte ociviliserad  och efterbliven. Den är /var, full av civilicerade städer med civiliserade medborgare
11037057_10153524243330731_3028047014605152740_n

Kommentera