Kvinnors hälsa viktigt i höstbudgetens välfärdsreformer

ULLABILD-760x461

Ulla Andersson har idag presenterat flera välfärdsreformer Vänsterpartiet fått med i den kommande höstbudgeten.
Reformerna har en tydlig inriktning på kvinnors hälsa där bland annat 130 miljoner kronor satsas på att förstärka primärvården för de kvinnor som har sämst hälsa.
Sammantaget innebär reformerna satsningar på mer än 600 miljoner kronor om året i fyra år.

Läs mer på Vänsterpartiets huvudhemsida

Kommentera