Friskolor – ett ideologiskt experiment

Anders Wassbäck (V)

Anders Wassbäck (V)

Häromveckan samlades eliten inom internationell forskning kring fria skolval och marknadsprinciper i skolan på Kungl Vetenskapsakademin i Stockholm. Det svenska skolsystemet är idag världsunikt med sitt konkurrenstänkande, stora valfrihet och vinstdrivande friskolor. Forskarna från bl a England och USA varnar för konsekvenserna av vårt nuvarande skolsystem och uppmanar beslutsfattare att komma ur den svenska bubblan och se till vetenskapliga resultat. Den hastigt genomförda friskolereformen från 1990-talet verkar inte ha lett till bättre skolresultat eller några generella fördelar för samhället som tanken var, utan snarare tvärtom till ett mer segregerat och ojämlikt samhälle, enligt forskarna.

Idag är ung 1/5 av grundskolorna fristående och hälften av gymnasieskolorna är fristående.

Lisbeth Lindahl, professor i tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå Universitet menar att hela svenska skolväsendet har förändrats i grunden. Det här är nog ideologiska reformer för man bygger inte ställningstagandet på att införa friskolor på några vetenskapliga undersökningar. Man har heller inte använt några pedagogiska experter eller forskare för att se om förändringarna har lett till några förbättringar. På 1980-90-talen svepte en nyliberal våg över västvärlden och modernisering blev det samma som att driva offentlig verksamhet enligt företagets/marknadens principer, säger Lisbeth Lindahl.

Henry M Levin, professor i utbildningsekonomi vid Columbia University i New York, har forskat om skolpeng och införda marknadsprinciper i många länder. Han säger att Sverige är det mest extrema landet och världsunikt med att finansiera sina friskolor med skattemedel och tillåta vinstuttag för skolföretagen. De flesta skolor drivs utan påtaglig reglering och kontroll från kommun och staten. Inte ens i hans eget nyliberala hemland USA har friheten drivits så radikalt. De flesta friskolor i USA är religiösa och står därför utan statligt stöd. 95% av friskolorna i USA är inte vinstdrivande. Det fria skolvalet minskar samhörigheten i samhället säger Henry Levin.

Svensk forskning visar att segregationen och ojämlikheten ökar i den svenska skolan. Forskarna från olika länder på seminariet förvånas över att friskolor kan göra vinstuttag vilket inte förekommer i t ex England.

Ett land som tidigare tog efter den svenska grundskolan är Finland som ofta lyfts fram som en framgångsrik skola. I Finland har man dock inte infört någon friskolereform.

Min uppmaning är: Håll fingrarna borta från den offentligt finansierade välfärden!

 

Anders Wassbäck

Vänsterpartiet i Mörbylånga

Kommentera